Po długim okresie regresu w wieluńskim harcerstwie, w ostatnich latach nastąpił jego ponowny rozkwit. Obecnie wieluńskie struktury harcerskie liczą niemal 200 członków i składają się ze wszystkich pionów metodycznych. Wieluńscy Harcerze czynnie uczestniczą w życiu Wielunia. Biorą udział w lokalnych wydarzeniach: uroczystości religijno – patriotyczne - Rocznica wybuchu II Wojny Światowej, Katyń, Wieluński Bieg Pokoju i Pojednania, Jarmark Bożonarodzeniowy, Orszak Trzech Króli. Prowadzą liczne akcje charytatywne, pomagając najbardziej potrzebującym, włączają się również w ogólnopolskie akcje tj. Szlachetna Paczka czy Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 5. Wieluńska Wielopoziomowa Drużyna Harcerska Cichociemni, 4. Wieluńska Drużyna Harcerska Watra oraz nowo powstałe próbne Drużyny Harcerzy i Harcerek Szarotka i Grom oraz Gromady Zuchowe przy Szkole Podstawowej nr 5 oferują swoim członkom nie tylko wspaniałą zabawę, ale przede wszystkim możliwość realizacji harcerskich ideałów służby i braterstwa oraz wychowania w duchu patriotycznym.