ologowanie

Gmina Wieluń otrzymała 1,17 mln złotych na Budowę szlaku turystycznego śladem Wieluńskiej Kolejki Wąskotorowej, Wieluń-Mokrsko-Praszka-Olesno w ramach dofinansowania unijnego. Projekt Gminy Wieluń jest jednym z 21 przedsięwzięć z całego woj. łódzkiego, które zyskały akceptację Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach rozdziału pieniędzy na rozwój infrastruktury turystycznej.

Otrzymane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu
Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej
Poddziałanie VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

Dla miłośników wycieczek rowerowych, pieszych, konnych oraz łyżworolkowych utwardzony zostanie ponad 4-kilometrowy odcinek trasy w granicach gminy Wieluń. Rowerzyści, piesi i amatorzy jeździectwa otrzymają trasę z kruszywa o szerokości 2,5 metra. Z kolei łyżworolkarze będą mieli do dyspozycji 1,5-metrową ścieżką z asfaltu. Wzdłuż trasy powstaną dwa miejsca obsługi turystów ze stołami, ławami i toaletami. Na trasie zostaną ustawione tablice z historią i archiwalnymi zdjęciami kolejki.

cieka