Poniżej sprawozdanie z działalności Miejskiej Rady Seniorów oraz zestawienie złożonych wniosków.

Miejska Rada Seniorów w Wieluniu listopadową sesję odbyła w ośrodku Stowarzyszenia Integracyjnego Działającego na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Tacy Sami".

23 grudnia odbyła się I sesja Miejskiej Rady Seniorów w Wieluniu, podczas której wybrani zostali przewodniczący oraz zastępca przewodniczącego Rady Seniorów.