Rada Miejskiej w Wieluniu VII kadencji 2014-2018 w składzie:

 

 1. Piotr Radowski - Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
 2. Franciszek Dydyna - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
 3. Zdzisław Czerniak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu
 4. Ryszard Budzyna - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
 5. Janusz Ciosek - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
 6. Roman Drosiński - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
 7. Robert Duda - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
 8. Honorata Freus - Grzelak - Radna Rady Miejskiej w Wieluniu
 9. Jan Janik - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
 10. Marian Kaczmarek - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
 11. Sławomir Kaftan - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
 12. Jan Kępiński - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
 13. Czesław Korpal - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
 14. Grzegorz Kucharski - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
 15. Kazimierz Leś - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
 16. Mieczysław Majcher - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
 17. Marek Mikuś - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
 18. Wojciech Psuja - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
 19. Radosław Wojtuniak - Radny Rady Miejskiej w Wieluniu
 20. Janina Zapłotna - Radna Rady Miejskiej w Wieluniu
 21. Bożena Żurek - Radna Rady Miejskiej w Wieluniu

Kontakt telefoniczny do Biura Rady Miejskiej: 43 886 02 13.