Poniżej sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieluniu w latach 2015 - 2016.

 sprawozdanie.pdf