14 kwietnia 2016 roku przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wieluniu uczestniczyli w seminarium Partycypacja Obywatelska Młodzieży. Przykład Młodzieżowych Rad Gmin, które odbyło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 Seminarium poświęcone było tematowi partycypacji obywatelskiej młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem Młodzieżowych Rad Gmin, które są mechanizmem dialogu obywatelskiego, umożliwiającym młodym ludziom udział w podejmowaniu ważnych decyzji w społecznościach lokalnych.

  • 111
  • 112
  • 113

Zdjęcia: Hanna Białek - Żóraw