Na koniec roku 2016 w samym Wieluniu zameldowanych było 23 277 osób, natomiast w sołectwach 9 116.

Liczba osób zameldowanych w poszczególnych miejscowościach:

  Grudzień 2012
Grudzień 2013
Grudzień 2014
Grudzień
2015
Grudzień
2016
Wieluń

23 934

23 629

23 387

23 258

23 334

Bieniądzice 212 215 215 216 220
Borowiec 84 82 78  77  82
Dąbrowa 1 265 1 287 1 298  1307  1327
Gaszyn 881 876 918  915  968
Jodłowiec 269 264 260  266  269
Kadłub 539 559 542  546  554
Kurów 893 893 887  878  891
Małyszyn 164 162 163  173  178
Masłowice 774 763 753  748  759
Nowy Świat 71 70 70  72  68
Olewin 433 425 435  433  429
Piaski 76 77 79  79  85
Ruda 1 219 1 233 1 216  1218  1224
Rychłowice 171 175 181  178  178
Sieniec 446 438 436  435  441
Srebrnica 115 118 119  119  107
Starzenice 190 183 186  194 193
Turów 650 648 640  642  646
Urbanice 154 158 158  151  151
Widoradz 338 345 342  340  346