kontakt ratusz

Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń
tel.: 43 886 02 34, 43 886 02 35
fax: 43 886 02 60

Godziny urzędowania Urzędu Miejskiego w Wieluniu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

 Przyjmowanie korespondencji w dniach urzędowania do godz.17.00 - Ratusz pl. Kazimierza Wielkiego 1, pokój nr 1.

  W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
- burmistrz w każdy poniedziałek w godz. 9.00 – 16.00
- pracownicy codziennie w godzinach urzędowania.

Biuro Burmistrza
tel.: 43 886 02 28, 43 886 02 03
miejsce urzędowania: pokój nr 13, 16, 17 pl. Kazimierza Wielkiego 1

Sekretarz Miasta
tel.: 43 886 02 10
miejsce urzędowania: pokój nr 2, pl. Kazmierza Wielkiego 1

Stanowisko ds. obsługi prawnej (radca prawny)
tel.: 43 886 02 73
miejsce urzędowania: pokój 12, pl. Kazimierza Wielkiego 1

Wydział Inwestycji i Rozwoju
tel.: 43 886 02 84, 43 886 02 54, 43 886 02 16
miejsce urzędowania: pokoje nr 7, 8, 9, 10, pl. Kazimierza Wielkiego 1

Wydział Organizacyjny
tel.: 43 886 02 13, 43 886 02 14, 43 886 02 34, 43 886 02 35
miejsce urzędowania: pokoje nr 1, 1a, 2, 3, pl. Kazimierza Wielkiego 1

kontakt zamek

Urząd Miejski w Wieluniu
Plac Kazimierza Wielkiego 2
98-300 Wieluń

Godziny urzędowania Urzędu Miejskiego w Wieluniu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Przyjmowanie korespondencji w dniach urzędowania do godz.17.00 - Ratusz pl. Kazimierza Wielkiego 1, pokój nr 1.

Skarbnik Miasta
tel.: 43 886 02 18
miejsce urzędowania: pokój nr 132, pl. Kazimierza Wielkiego 2

Wydział Budżetowy
tel.: 43 886 02 19, 43 886 02 51
miejsce urzędowania: pokoje nr 133, 134, 135 - Punkt Kasowy Esbanku, pl. Kazimierza Wielkiego 2

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
tel.: 43 886 02 20, 43 886 02 26, 43 886 02 27
miejsce urzędowania: pokoje nr 130, 131, 137, pl. Kazimierza Wielkiego 2

Wydział Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa
tel.: 43 886 02 25, 43 886 02 23
miejsce urzędowania: pokoje nr 39, 41 pl. Kazimierza Wielkiego 2

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
tel.: 43 886 02 24, 43 886 02 44, 43 886 02 15, 43 886 02 48
miejsce urzędowania: pokoje nr 42, 43, 47, 48, 49 pl. Kazimierza Wielkiego 2

 kontakt usc

Urząd Miejski w Wieluniu
ul. Piłsudskiego 14
98-300 Wieluń

Godziny urzędowania Urzędu Miejskiego w Wieluniu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Obsługa przedsiębiorców pokój nr 5 - w każdy wtorek w godz. 7.30 - 17.00
pon., śr., czw., pt. w godz. 7.30 - 15.30


Ewidencja ludności i dowody osobiste, pokój nr 1 w każdy wtorek w godz. 7.30 - 17.00
pon., śr., czw., pt. w godz. 7.30 - 15.30

Przyjmowanie korespondencji w dniach urzędowania do godz.17.00 - Ratusz pl. Kazimierza Wielkiego 1, pokój nr 1.

Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego
tel.: 43 886 02 11, 43 886 02 22, 43 886 02 39, 43 886 02 45, 43 886 02 47, 43 886 02 17
miejsce urzędowania: pokoje nr 1, 3, 4, 5, 11 ul. Piłsudskiego 14

Audytor wewnętrzny
tel.: 43 886 02 07
miejsce urzędowania: pokój nr 10, ul. Piłsudskiego 14

Biuro Zamówień Publicznych
tel.: 43 886 02 49, fax. 43 886 02 74
miejsce urzędowania: pokój nr 7,8 ul. Piłsudskiego 14

Skontaktuj się z nami: 

refresh