Programy profilaktyczne realizowane w Gminie Wieluń  w 2016 roku

Badania genetyczne

Program „Populacyjno-przesiewowego wykrywania rodzin z wysoką genetyczną predyspozycją do rozwoju nowotworów w Gminie Wieluń” jest kontynuacją programu rozpoczętego pod koniec 2007 r., i realizowany we współpracy z Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Warunkiem kwalifikacji do bezpłatnych badań onkologiczno-genetycznych jest wypełnienie i dostarczenie ankiety do Wieluńskiego Domu Kultury. Konsultacja w naszej gminie jest częścią pierwszego unikatowego na świecie badania pozwalającego wykryć raka piersi, jajnika, prostaty i jelita grubego we wczesnym, uleczalnym stadium. W okresie dziewięciu lat realizacji tego programu z konsultacji skorzystało ponad 4 tys. mieszkańców naszej Gminy. U osób ze stwierdzoną predyspozycją do rozwoju nowotworów wdrożono program badań kontrolnych.

Do pobrania ankieta.pdf

Program profilaktyki raka szyjki macicy

W ramach współpracy Gminy Wieluń z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi mieszkanki gminy Wieluń korzystają z bezpłatnych badań cytologicznych i konsultacji ginekologicznych. Zapisy w Wieluńskim Domu Kultury przy ul. Krakowskie Przedmieście 5 lub telefonicznie pod nr: 43 843 86 40, 694 478 978 w godz. 8.00-16.00

Program profilaktyczny szczepień ochronnych przeciwko rakowi szyjki macicy HPV oraz edukacja zdrowotna dziewcząt, chłopców i ich rodziców/opiekunów prawnych

Celem programu rozpoczętego pod koniec 2014 r. jest wyeliminowanie zakażeń wirusem HPV wywołujących raka szyjki macicy poprzez objęcie szczepieniem 13 letnich dziewcząt, zamieszkałych, bądź uczących się w szkołach na terenie Gminy Wieluń, po wyrażeniu zgody przez Rodziców.
Szczepienia są  wykonywane w NZOZ „Hipokrates” ul. Kolejowa 6, 98-300 Wieluń, tel. 43 843 92 96.
Harmonogram szczepień:
I dawka szczepionki – październik/listopad 2015
II dawka szczepionki – kwiecień/maj 2016 r.
Programy finansowane są z budżetu Gminy Wieluń
Koordynator programów: Wieluński Dom Kultury, tel: 43 843 86 40, 694 478 978, www.wdkwielun.pl