Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

ul. Ciepłownicza 26
98-300 Wieluń
skr. poczt. 62

Pogotowie ciepłownicze (043) 843 07 49, 843 47 16 w. 42
tel. (043) 843 32 83
tel./fax 843 44 21
http://www.ec.wielun.pl

Ciepłownia posiada trzy kotły typu WR-25, z których wyprodukowana energia cieplna przekazywana jest siecią o łącznej długości 27 km, do której przyłączonych jest 59 grupowych węzłów cieplnych oraz 111 węzłów indywidualnych.Wśród udziałowców spółki jest m.in. Urząd Miejski w Wieluniu.