Nazwa Widoradz występuje od 1485 r. (Widoracz), oznaczała wtedy pole, później mianem tym określa się las (1520); występują również formy Widohrad i Widohrod; nazwa Widoradz ustaliła się po 1559 r. W 1561 r. las widoradzki należał do dóbr Ruda i znajdował się przy granicy Wielunia. Ok. 1890 r. folwark Widoradz liczył 2 domy i 10 mieszkańców. Z czasem rozrosła się na tyle, by rozróżniać Widoradz Dolny i Górny. W l. 30-tych XX w. funkcjonował tu młyn motorowy. Wieś poważnie zniszczona we wrześniu 1939 r.