Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

burmistrz w każdy poniedziałek
w godzinach od 9.00 do 16.00,

pracownicy – codziennie w godzinach urzędowania

Za koordynację i tryb rozpatrywania skarg i wniosków jest odpowiedzialna Sekretarz Miasta