Mieszkańcy Wielunia przechadzający się plantami mogą cieszyć oczy odresturowaną Basztą Swawolą.

Inwestycja szacowana na  300 tysięcy złotych obejmowała m. in.: usunięcie roślinności ze ścian i korony kurtyny oraz baszty, oczyszczenie odsłoniętych powierzchni murów, dezynfekcję i czyszczenie metodą chemiczną powierzchni murów i spoin, wzmocnienie istniejących elementów struktury murów, badania wykopaliskowe przy reliktach baszty wraz z opracowaniem wyników badań, oczyszczenie terenu wewnątrz baszty jak również w otoczeniu przyległego muru obronnego, wykonanie opaski ze żwirku płukanego oraz położenie trawników.

Dopełnieniem prac przy baszcie będzie montaż oświetlenia wokół obiektu, aby nocny krajobraz Wielunia w pełni ukazywał piękno średniowiecznych zabytków.

  • IMG_6051
  • IMG_6057
  • IMG_6060
  • IMG_6064

Zdjęcia: UM Wieluń