O początkach Wielunia rozprawiali uczestnicy konferencji naukowej "Wieluń w czasach Piastów", która odbyła się w miniony piątek w Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

O podróżach świętego Wojciecha oraz jego wizycie w Rudzie mówił dr Damian Langner z Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
Ile jest prawdy w legendzie o powstaniu Wielunia i roli Władysława Odonica jako władcy ziemi rudzkiej – temu swój wykład poświęcił dr Krzysztof Witkowski ze Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą.
O początkach Wielunia jako miasta i jego lokacji na prawie niemieckim mówił dr hab. Tadeusz Grabarczyk z Uniwersytetu Łódzkiego, natomiast prof. Janusz Skodlarski (UŁ) rozważał politykę Kazimierza Wielkiego jako prekursora nowoczesnej ekonomii.
Sesja zakończyła się komunikatem Waldemara Golca - kierownika działu archeologii Muzeum Ziemi Wieluńskiej, który przybliżył zebranym wyniki prac wykopaliskowych przy baszcie Swawoli.

  • DSC_6229-Small
  • DSC_6233-Small
  • DSC_6235-Small
  • DSC_6250-Small
  • DSC_6253-Small
  • DSC_6261-Small
  • DSC_6267-Small
  • DSC_6269-Small
  • DSC_6280-Small
  • DSC_6297-Small

Zdjęcia i info: Muzeum Ziemi Wieluńskiej